Hotline: 098.625.3939

Máy xét nghiệm đông máu

Tủ bảo quản máu

Monitoring / Máy sốc tim

Tủ ấm CO2

Thiết bị phụ trợ